Tyrimai » Putų koncentrato (putokšlio) savybių nustatymas

        Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės nurodo, kad putų koncentrato (putokšlio) savybės gali būti netikrinamos 3 metus nuo jo pagaminimo datos arba atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas. Pasibaigus šiam laikotarpiui, putų koncentrato (putokšlio) savybės turi būti tikrinamos ne rečiau kaip kartą per metus. Patikrinimo metu turi būti įvertinta putų koncentrato (putokšlio) atitiktis vidaus reikalų ministro 2012 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. 1V-580 „Dėl Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo“ patvirtintiems Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių privalomiesiems saugos reikalavimams, kuri lyginama su putų koncentrato (putokšlio) gamintojo deklaruotomis savybėmis, ir daromos išvados dėl tolesnio putų koncentrato (putokšlio) tinkamumo naudoti.

Įgyvendinant šį reikalavimą mes galime atlikti putų koncentrato (putokšlio) savybių tyrimą ir nustatyti: 

 • nuosėdų kiekis;
 • klampumas;
 • vandenilio potencialas (pH);
 • paviršiaus įtempis;
 • plėtimosi koeficientas;
 • išsiplėtimo santykis;
 • takumas;
 • gaisro gesinimo veiksmingumas;
 • putų koncentrato indo ženklinimas.

Ir gautus rezultatus palyginti su gamintojo deklaruotomis putokšlio savybėmis bei pateikti išvadą dėl tolesnio tinkamumo naudoti.

Taipogi galime nustatyti putų koncentrato (putokšlio) ir kitas savybes:

 • Vidutinį putų kartotinumą;
 • Vidutinį putų pastovumą;
 • Putokšlio koncentrato pH;
 • Putokšlio koncentrato tankį;
 • Putokšlio koncentrato išvaizdą;
 • Nuosėdų susidarymą atšaldžius.