Paslaugos » Gaisrinės saugos priemonių patikros

Atliekame šių gaisrinės saugos priemonių patikras:

  • Gesintuvų;
  • Gaisrinio vandentiekio;
  • Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos (GASS)

 

Gesintuvų patikra ir pildymas

Jei norite, kad gesintuvas atitiktų visas priešgaisrines taisykles bei tarnautų ilgai ir tinkamai, pasirūpinkite gesintuvo technine apžiūra kartą per metus. Mūsų specialistai turi visą reikiamą įrangą ir patirtį atliekant visų tipų gesintuvų patikros, pildymo, techninio aptarnavimo bei remonto darbus.

Gesintuvų pildymas

Pildome miltelinius, angliarūgštinius ir vandens putų gesintuvus.

 Gesintuvų patikra

Nuodugniai patikriname gesintuvų techninę būklę: ar yra tinkama kompresija, geras sandarumas, nestringa paleidimo mechanizmas, pakankamas gesintuvo svoris, nėra besiformuojančios korozijos bei yra tinkama dangos dažų kokybė, gerai matoma naudojimosi instrukcija.

Gesintuvų remontas

Prireikus gesintuvai yra remontuojami, dažomi, parengiamos ir klijuojamos naujos naudojimosi instrukcijos. Gesintuvams, atitinkantiems reikalavimus, užklijuojama atitikties žyma, kuri leidžia naudotis gesintuvu.

Gesintuvo patikros ir pildymo darbai atliekami per kelias darbo dienas. Esant poreikiui suteikiame pakaitinius gesintuvus. 

Atliktiems darbams suteikiama 1 metų garantija.

 

Gaisrinio vandentiekio patikra

Vadovaujantis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis (toliau - BGST), patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-233 redakcija)

Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijomis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 1-251

LST EN 671-3:2009 Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Žarnų sistemos. 3 dalis. Pusiau standžių žarnų ričių ir plokščiai suvyniojamų žarnų sistemų techninė priežiūra

LST EN 671-2+A1. Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Sistemos, kuriose naudojamos žarnos. 2 dalis. Sistemos, kuriose naudojamos plokščiosios žarnos.

 

Vidaus gaisrinio vandentiekio patikros metu atliekame:

gaisrinių čiaupų debito (l/sek) nustatymą;
išbandomome ir perkantuojame gaisrinės žarnas, atliekame gaisrinių žarnų remontą

Gaisrinių žarnų išbandymas ir perkantavimas gali būti atliekamas tiek užsakovo teritorijoje, tiek pas mus.

Atliktiems darbams suteikiame 1 metų garantiją.

 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos (GASS) patikra

Atliekame GASS patikra vadovaujantis: 

 

Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-233 redakcija).
Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijomis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 1-251.
LST CEN/TS 54-14:2004 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 14 dalis. Planavimo, projektavimo, įrengimo, priėmimo eksploatuoti, naudojimo ir techninės priežiūros rekomendacijos.
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos (GASS) gamintojo rekomendacijomis.