Tyrimai » Priešgaisrinių dažų sluoksnio matavimai

Organizuojame dangų storio matavimus pagal LST EN ISO 2178, kuriuos atliks atitinkamiems tyrimams atestuota ar akredituota įstaiga.