Tyrimai » Broof stogo dangos bandymai

 

UAB „Gaisriniai projektai“ atlieka išorinio ugnies poveikio stogams bandymus pagal LST CEN/TS 1187:2012 „Išorinio ugnies poveikio stogams bandymo metodai“standartąbei rengia klasifikavimo ataskaitaspagal LST EN 13501-5:2016 „Statybos gaminių ir pastato elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 5 dalis. Klasifikavimas pagal išorinio ugnies poveikio stogams bandymų duomenis.“ standarto reikalavimus.Paslaugos, siekiant nustatyti stogo atitikimo Broof (t1) klasei, paketą sudaro:

1.Bandinių paruošimas bandymams (4 vnt.) iš užsakovo pateiktų, stogo konstrukcijai naudojamų, medžiagų;

2.Bandymų atlikimas ir vienos bandymų ataskaitos parengimo lietuvių kalba vienu egzemplioriumi pagal standarto LST CEN/TS 1187 reikalavimus;

3.Vienos klasifikavimo ataskaitos parengimas lietuvių kalba vienu egzemplioriumi pagal standarto LST EN 13501-5 reikalavimus.Taip pat garantuojame profesionalias konsultacijas, operatyvų ir kokybišką bandymų atlikimą bei ataskaitų parengimą. Padedame parengti statinio pripažinimo tinkamunaudoti procedūros metuireikalingas deklaracijas, išduotos klasifikavimo ataskaitos pagrindu.

 

 

Stogo dangos degumo (Broof) bandymas pagal standartą LST EN 13501