Projektavimas » Priešgaisrinių parametrų skaičiavimai

Konstrukcijų atsparumo ugniai skaičiavimai

Gelžbetoninių, plieninių, kompleksinių plieninių ir betoninių, medinių, mūrinių, aliumininių atsparumo ugniai skaičiavimai. Skaičiavimai atliekami remiantis Euro kodų standartų nuostatomis. Skaičiavimų pagrindu įvertinamas suprojektuotos/sumontuotos konstrukcijos atsparumas ugniai.

 

Plieninių konstrukcijų kritinių temperatūrų nustatymas

Kritinės temperatūros nustatomos remiantis LST EN 1993-1-2 standarto nuostatomis. Kritinių temperatūrų nustatymas

 

Dūmų šalinimo parametrų nustatymas

Remiantis galiojančiomis LR teisės aktų normomis nustatomi optimalūs dūmų šalinimo parametrai.

 

Gaisrinio skyriaus parametrų nustatymas

Remiantis galiojančiomis LR teisės aktų normomis nustatomi optimalūs gaisrinio skyriaus parametrai.

 

Statinio gaisro apkrovos kategorijos nustatymas

Nustatomi kiti aktualūs užsakovo pasirinkti priešgaisriniai parametrai.