Tyrimai » Gaisriniai bandymai

Siūlome atlikti šiuos gaisrinius bandymus:

  • Stogo dangos degumo (Broof) bandymas pagal standartą LST EN 13501;
  • Putų koncentrato (putokšlio) bandymas pagal standartą LST EN 1568;
  • Putų koncentrato (putokšlio) bandymas pagal GP PM-1 metodiką;
  • Statybos gaminių degumo bandymas pagal standartą LST EN 13501;
  • Statybos gaminių atsparumo ugniai bandymas pagal standartą LST EN 13501;
  • Mechaninių dūmų ir šilumos valdymo sistemų atitikties projektui tikrinimas, atliekant matavimus pagal standartą LST EN 12599;
  • Dūmų šalinimo sistemų efektyvumo bandymus naudojant dirbtinius dūmus;
  • Gaisro metu sudaromo viršslėgio matavimus;
  • Natūrinius gaisrinius bandymus.